środa, 6 stycznia 2016

przePIS na kaczkę [3]


Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. Kapitułę Orderu Orła Białego, czyli ciało przyznające to odznaczenie tworzą: Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.

Niestety po psotach obecnego prezydenta związanych z łąmaniem konstytucji i ułaskawieniem byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego 3 listopada 2015 rezygnacje z członkostwa w Kapitule złożyli Aleksander Hall i Henryk Samsonowicz.

I tak jedynym członkiem kapituły został andrzej duda...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz